Pro úspěšné absolvování je třeba získat

  • alespoň 30 (polovinu z možných) bodů ze cvičení
  • alespoň 20 (polovinu z možných) bodů z teoretického testu
  • alespoň 60 bodů celkem

Průběžné testy

První test se koná přibližně v polovině semestru, druhý test na konci. Z každého testu je možné získat maximálně 10 bodů. Test je složen z otázek kvízového typu a probíhá zpravidla v prostředí ISIS.

Závěrečný test

Test se koná ve zkouškovém období. Z testu je možné získat maximálně 40 bodů. V případě hodnocení 4+ je možno psát opravný test. Test je složen z otázek kvízového typu a probíhá zpravidla v prostředí ISIS.

Hodnocení cvičení

Na cvičeních je možné získat 40 bodů v následující struktuře:

Týmová seminární práce 1: Dobývání znalostí z databází20 bodů
Průběžný test 110 bodů
Týmová seminární práce 2: Oponentura5 bodů
Individuální seminární práce: vyhledávání a datové formáty15 bodů
Průběžný test 210 bodů