Pro úspěšné absolvování je třeba získat

Průběžný testy

První test se koná přibližně v polovině semestru. Test je složen z otázek kvízového typu a probíhá zpravidla v prostředí ISIS.

Závěrečný test

Test se koná zpravidla ve zkouškovém období.
Test je složen z otázek kvízového typu a probíhá zpravidla v prostředí ISIS.

Hodnocení

Průběžný test15 bodů
Týmová seminární práce20 bodů
Oponentura seminární práce5 bodů
Prezentace seminární práce5 bodů
Aktivita na cvičení a domácí úkoly10 bodů
Kvízy na přednášce5 bodů
E-learning10bodů
Závěrečný test30 bodů

Je možné získat bonusové body.