Program přednášek

  1. Úvod do strojového učení
  2. Datové struktury pro strojové učení, základní metody předzpracování dat
  3. Indukce rozhodovacích stromů a lesů (míry kvality, prořezávání, spojité atributy, omezení)
  4. Bayesovské metody (Bayesovské sítě, naivní bayesovský klasifikátor)
  5. Metody založené na paměti (míry vzdálenosti, K nejbližších sousedů)
  6. Úvod do shlukování (míry vzdálenosti, hierarchické a nehierarchické přístupy)
  7. Učení asociačních pravidel
  8. Vybrané další metody a problémy (např. doporučovací systémy, analýza grafových dat)
  9. Evaluace a interpretace modelů strojového učení

Přednášející

Doc. Ing. Tomáš Kliegr

Program je pouze orientační. Aktuální harmonogram viz informace na insisu.