Program cvičení

  1. Úvod do strojového učení
  2. Datové struktury pro strojové učení, základní metody předzpracování dat
  3. Indukce rozhodovacích stromů a lesů (míry kvality, prořezávání, spojité atributy, omezení)
  4. Metody založené na paměti (míry vzdálenosti, K nejbližších sousedů)
  5. Úvod do shlukování (míry vzdálenosti, hierarchické a nehierarchické přístupy)
  6. Učení asociačních pravidel
  7. Vybrané další metody a problémy (např. doporučovací systémy, analýza grafových dat)
  8. Evaluace a interpretace modelů strojového učení

Program je pouze orientační. Aktuální harmonogram viz informace na cvičení.