Program cvičení

 1. Úvodní informace, asociační pravidla
 2. Předzpracování dat, asociační pravidla II
 3. Rozhodovací stromy
 4. Použití a evaluace klasifikačních modelů
 5. Shlukování
 6. Příprava na prezentaci a oponenturu
 7. Prezentace seminárních prací
 8. PageRank
 9. Vektorový model
 10. Regulární výrazy
 11. Regulární výrazy II
 12. Datové formáty
 13. API pro XML a REGEX

Program je pouze orientační. Aktuální harmonogram viz informace na cvičení.

Obsah těchto webových stránek by neměl být interpretován jako doporučení konkrétních webových stránek, knihy nebo softwaru Vysokou školou ekonomickou v Praze.