Stránky předmětu Zpracování informací a znalostí (4iz210) vyučovaného na VŠE v Praze.

Kurz spolu s prakticky orientovanými cvičeními předkládá úvod do následujících témat:

  • Data minig (shlukování, asociační pravidla, rozhodovací stromy)
  • Analýza velkých dat (shlukování, asociační pravidla, Pagerank )
  • Information retrieval (vektorový model, invertovaný soubor, regulární výrazy)

Termíny průběžných a záývěrečných testů 2016/2017

Na termín testu je nutné se přihlásit pomocí systému InSIS.