Obsah přednášky

 • Booleovský model vyhledávání
  • Fuzzy rozšíření booleovského modelu
  • Geometrické rozšíření vektorového modelu
 • Vektorový model
  • Normalizovaná frekvence termu
  • Invertovaná dokumentová frekvence
  • TF-IDF
  • Kosinová míra podobnosti

On-line video přednášky

Doporučené odkazy

Navazující kurzy