Obsah přednášky

  • Typy shlukovacích algoritmů – hierarchické, nehierarchické
  • Shluk, centroid, vnitroshluková a mezishluková vzdálenost, zastavovací podmínka
  • K-Means algoritmus
  • Míry vzdálenosti
  • Měření kvality shlukování (WCSS)

On-line video přednášky

Doporučené odkazy

Navazující kurzy