Obsah přednášky

  • Algoritmus C4.5
  • Poměrný informační zisk
  • Prořezávání stromu
  • Spojité atributy: diskretizace, seskupování hodnot atributů
  • Geometrická reprezentace rozhodovacího stromu
  • Omezení rozhodovacích stromů

On-line video přednášky

Doporučené odkazy

Navazující kurzy