Obsah přednášky

  • Regresní úloha
  • Metoda nejmenších čtverců (opakování)
  • Metoda největšího spádu
  • Logistická regrese

On-line video přednášky

Navazující kurzy