Obsah přednášky

  • Analýzy rozsáhlejších reálných dat
  • Otevřená data
  • Systémy LISp-Miner, EverMiner
  • Navazující kurzy na FIS VŠE

Doporučené odkazy