Obsah cvičení

  • Invertovaný index
  • Frekvence termu v dokumentu
  • Normalizovaná frekvence termu
  • Inverzní dokumentová frekvence
  • Kosinová míra podobnosti dokumentu a dotazu

On-line materiály

On-line materiály

Domácí úkol (nebodovaný)

Na libovolné webové stránce vyberte 5 vět a vytvořte pro ně invertovaný soubor.