Obsah cvičení

  • Použití klasifikačních modelů
    • Řešení chybějících hodnot
    • Využití software: bigml.com
  • Přesnost, správnost, úplnost
  • Matice záměn
  • Chi-kvadrát test nad kontingenční tabulkou

On-line materiály

Podklady