Stránky předmětu Zpracování informací a znalostí (4iz210) vyučovaného na VŠE v Praze.

Kurz spolu s prakticky orientovanými cvičeními předkládá úvod do následujících témat:

  • Data minig (shlukování, asociační pravidla, rozhodovací stromy, regrese)
  • Information retrieval (vektorový model, invertovaný soubor, Pagerank, regulární výrazy)

Termíny průběžných a závěrečných testů

Na termín testu je nutné se přihlásit pomocí systému InSIS.